รายงาน

รายงานการประชุม ก.ร.อ.

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการประชุม ก.ร.อ.

# รายงานการประชุม ก.ร.อ. วันที่ประชุม ดาวน์โหลด
1 เอกสารหอการค้าเพิ่มเติม 20 เม.ย. 66 10
2 การบรรยาย หัวข้อ นวัตกรรมเพื่อการเกษตร ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย อาจารย์ถวิล สุวรรณมณี นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย 20 เม.ย. 66 39
3 การบรรยาย หัวข้อ การค้ายุคหลังโควิด กับทิศทางการพัฒนาด้านการค้ากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดย พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 20 เม.ย. 66 25
4 การบรรยาย หัวข้อ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด นครชัยบุรินทร์ โดย อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 20 เม.ย. 66 74
5 การบรรยาย หัวข้อ กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์กับการท่องเที่ยว มิติใหม่ โดย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา 20 เม.ย. 66 30
6 แบบกรอ. 3 04 เม.ย. 66 13
7 แบบกรอ. 2 04 เม.ย. 66 15
8 แบบกรอ. 1 04 เม.ย. 66 18
9 รายงานการประชุม กรอ. 2566 ครั้งที่ 1 08 ก.พ. 66 43
10 รายงานการประชุม กรอ. 2565 ครั้งที่ 2 24 พ.ย. 65 70
11 คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กรอ.จังหวัด และกลุ่มจังหวัด 24 พ.ย. 65 57
12 รายงานการประชุม กรอ. 2565 ครั้งที่ 1 23 มิ.ย. 65 139
13 4. บรรยาย เรื่อง “ฟื้นเศรษฐกิจ พลิกวิกฤต ด้วยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดย นายสุรวัช อัครวรมาศ 23 มิ.ย. 65 977
14 3. บรรยาย เรื่อง “กระบวนการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการที่มีโอกาส ได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่” โดยนายไพศาล จตุรพิธพร 23 มิ.ย. 65 1653
15 2. บรรยาย เรื่อง “INDUSTRY 4.0” THE FUTURE INDUSTRY โดยประธาน สภาอุตาหกรรมแห่งประเทศไทย 23 มิ.ย. 65 1842
16 1. บรรยาย เรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทย หลังโควิด – 19” โดย รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 23 มิ.ย. 65 1267
17 รายงานการประชุม กรอ. 2564 ครั้งที่ 1 18 พ.ย. 64 3745
18 เอกสารประกอบการประชุม กรอ. วันที่ 18-11-2564 18 พ.ย. 64 4733
19 รายงานการประชุม กรอ. 2563 ครั้งที่ 3 17 พ.ย. 63 4945
20 รายงานการประชุม กรอ. 2563 ครั้งที่ 2 23 ก.ค. 63 5857
21 รายงานการประชุม กรอ. 2563 ครั้งที่ 1 19 ก.พ. 63 5000
22 รายงานการประชุม กรอ. 2562 ครั้งที่ 1 20 ธ.ค. 62 5090
23 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 4 11 ก.ย. 61 4995
24 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 3 14 มิ.ย. 61 4621
25 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 2 17 เม.ย. 61 6189
26 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 1 24 ม.ค. 61 5793
27 รายงานการประชุม กรอ. 2560 ครั้งที่ 2 27 เม.ย. 60 5238
28 รายงานการประชุม กรอ. 2560 ครั้งที่ 1 21 ก.พ. 60 4833
29 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 4 15 ก.ย. 59 4638
30 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 3 15 ก.ค. 59 3659
31 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 2 25 มี.ค. 59 6443
32 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 1 16 ก.พ. 59 4533
33 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 3 21 ธ.ค. 58 4896
34 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 2 18 พ.ย. 58 5324
35 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 1 15 ก.ค. 58 4025