รายงาน

รายงานการประชุม ก.ร.อ.

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการประชุม ก.ร.อ.

# รายงานการประชุม ก.ร.อ. วันที่ประชุม ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 4 11 ก.ย. 61 6
2 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 3 14 มิ.ย. 61 42
3 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 2 17 เม.ย. 61 57
4 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 1 24 ม.ค. 61 56
5 รายงานการประชุม กรอ. 2560 ครั้งที่ 2 27 เม.ย. 60 89
6 รายงานการประชุม กรอ. 2560 ครั้งที่ 1 21 ก.พ. 60 62
7 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 4 15 ก.ย. 59 135
8 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 3 15 ก.ค. 59 97
9 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 2 25 มี.ค. 59 77
10 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 1 16 ก.พ. 59 158
11 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 3 21 ธ.ค. 58 115
12 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 2 18 พ.ย. 58 187
13 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 1 15 ก.ค. 58 84