รายงาน

รายงานการประชุม ก.ร.อ.

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการประชุม ก.ร.อ.

# รายงานการประชุม ก.ร.อ. วันที่ประชุม ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 4 15 ก.ย. 59 61
2 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 3 15 ก.ค. 59 23
3 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 2 25 มี.ค. 59 17
4 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 1 16 ก.พ. 59 77
5 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 3 21 ธ.ค. 58 35
6 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 2 18 พ.ย. 58 36
7 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 1 15 ก.ค. 58 19