รายงาน

รายงานการประชุม ก.ร.อ.

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการประชุม ก.ร.อ.

# รายงานการประชุม ก.ร.อ. วันที่ประชุม ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุม กรอ. 2565 ครั้งที่ 1 23 มิ.ย. 65 3
2 4. บรรยาย เรื่อง “ฟื้นเศรษฐกิจ พลิกวิกฤต ด้วยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดย นายสุรวัช อัครวรมาศ 23 มิ.ย. 65 730
3 3. บรรยาย เรื่อง “กระบวนการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการที่มีโอกาส ได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่” โดยนายไพศาล จตุรพิธพร 23 มิ.ย. 65 1061
4 2. บรรยาย เรื่อง “INDUSTRY 4.0” THE FUTURE INDUSTRY โดยประธาน สภาอุตาหกรรมแห่งประเทศไทย 23 มิ.ย. 65 1238
5 1. บรรยาย เรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทย หลังโควิด – 19” โดย รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 23 มิ.ย. 65 882
6 รายงานการประชุม กรอ. 2564 ครั้งที่ 1 18 พ.ย. 64 2918
7 เอกสารประกอบการประชุม กรอ. วันที่ 18-11-2564 18 พ.ย. 64 3669
8 รายงานการประชุม กรอ. 2563 ครั้งที่ 3 17 พ.ย. 63 3876
9 รายงานการประชุม กรอ. 2563 ครั้งที่ 2 23 ก.ค. 63 4381
10 รายงานการประชุม กรอ. 2563 ครั้งที่ 1 19 ก.พ. 63 4015
11 รายงานการประชุม กรอ. 2562 ครั้งที่ 1 20 ธ.ค. 62 4055
12 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 4 11 ก.ย. 61 4063
13 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 3 14 มิ.ย. 61 3791
14 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 2 17 เม.ย. 61 5209
15 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 1 24 ม.ค. 61 4646
16 รายงานการประชุม กรอ. 2560 ครั้งที่ 2 27 เม.ย. 60 4380
17 รายงานการประชุม กรอ. 2560 ครั้งที่ 1 21 ก.พ. 60 4062
18 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 4 15 ก.ย. 59 4464
19 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 3 15 ก.ค. 59 3452
20 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 2 25 มี.ค. 59 5104
21 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 1 16 ก.พ. 59 3806
22 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 3 21 ธ.ค. 58 4083
23 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 2 18 พ.ย. 58 4511
24 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 1 15 ก.ค. 58 3390