รายงาน

รายงานการประชุม ก.ร.อ.

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการประชุม ก.ร.อ.

# รายงานการประชุม ก.ร.อ. วันที่ประชุม ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุม กรอ. 2563 ครั้งที่ 3 17 พ.ย. 63 62
2 รายงานการประชุม กรอ. 2563 ครั้งที่ 2 23 ก.ค. 63 57
3 รายงานการประชุม กรอ. 2563 ครั้งที่ 1 19 ก.พ. 63 182
4 รายงานการประชุม กรอ. 2562 ครั้งที่ 1 20 ธ.ค. 62 180
5 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 4 11 ก.ย. 61 428
6 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 3 14 มิ.ย. 61 490
7 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 2 17 เม.ย. 61 850
8 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 1 24 ม.ค. 61 462
9 รายงานการประชุม กรอ. 2560 ครั้งที่ 2 27 เม.ย. 60 623
10 รายงานการประชุม กรอ. 2560 ครั้งที่ 1 21 ก.พ. 60 541
11 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 4 15 ก.ย. 59 627
12 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 3 15 ก.ค. 59 565
13 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 2 25 มี.ค. 59 446
14 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 1 16 ก.พ. 59 561
15 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 3 21 ธ.ค. 58 511
16 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 2 18 พ.ย. 58 647
17 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 1 15 ก.ค. 58 406