รายงาน

รายงานการประชุม ก.ร.อ.

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการประชุม ก.ร.อ.

# รายงานการประชุม ก.ร.อ. วันที่ประชุม ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 4 11 ก.ย. 61 237
2 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 3 14 มิ.ย. 61 328
3 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 2 17 เม.ย. 61 432
4 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 1 24 ม.ค. 61 307
5 รายงานการประชุม กรอ. 2560 ครั้งที่ 2 27 เม.ย. 60 354
6 รายงานการประชุม กรอ. 2560 ครั้งที่ 1 21 ก.พ. 60 311
7 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 4 15 ก.ย. 59 393
8 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 3 15 ก.ค. 59 343
9 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 2 25 มี.ค. 59 257
10 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 1 16 ก.พ. 59 394
11 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 3 21 ธ.ค. 58 350
12 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 2 18 พ.ย. 58 455
13 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 1 15 ก.ค. 58 297