รายงาน

รายงานการประชุม ก.ร.อ.

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการประชุม ก.ร.อ.

# รายงานการประชุม ก.ร.อ. วันที่ประชุม ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุม กรอ. 2565 ครั้งที่ 2 24 พ.ย. 65 25
2 คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กรอ.จังหวัด และกลุ่มจังหวัด 24 พ.ย. 65 20
3 รายงานการประชุม กรอ. 2565 ครั้งที่ 1 23 มิ.ย. 65 95
4 4. บรรยาย เรื่อง “ฟื้นเศรษฐกิจ พลิกวิกฤต ด้วยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดย นายสุรวัช อัครวรมาศ 23 มิ.ย. 65 826
5 3. บรรยาย เรื่อง “กระบวนการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการที่มีโอกาส ได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่” โดยนายไพศาล จตุรพิธพร 23 มิ.ย. 65 1446
6 2. บรรยาย เรื่อง “INDUSTRY 4.0” THE FUTURE INDUSTRY โดยประธาน สภาอุตาหกรรมแห่งประเทศไทย 23 มิ.ย. 65 1649
7 1. บรรยาย เรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทย หลังโควิด – 19” โดย รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 23 มิ.ย. 65 1087
8 รายงานการประชุม กรอ. 2564 ครั้งที่ 1 18 พ.ย. 64 3058
9 เอกสารประกอบการประชุม กรอ. วันที่ 18-11-2564 18 พ.ย. 64 3876
10 รายงานการประชุม กรอ. 2563 ครั้งที่ 3 17 พ.ย. 63 4167
11 รายงานการประชุม กรอ. 2563 ครั้งที่ 2 23 ก.ค. 63 4827
12 รายงานการประชุม กรอ. 2563 ครั้งที่ 1 19 ก.พ. 63 4290
13 รายงานการประชุม กรอ. 2562 ครั้งที่ 1 20 ธ.ค. 62 4356
14 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 4 11 ก.ย. 61 4293
15 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 3 14 มิ.ย. 61 3903
16 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 2 17 เม.ย. 61 5402
17 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 1 24 ม.ค. 61 4864
18 รายงานการประชุม กรอ. 2560 ครั้งที่ 2 27 เม.ย. 60 4540
19 รายงานการประชุม กรอ. 2560 ครั้งที่ 1 21 ก.พ. 60 4156
20 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 4 15 ก.ย. 59 4597
21 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 3 15 ก.ค. 59 3594
22 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 2 25 มี.ค. 59 5385
23 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 1 16 ก.พ. 59 3932
24 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 3 21 ธ.ค. 58 4249
25 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 2 18 พ.ย. 58 4671
26 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 1 15 ก.ค. 58 3501