รายงาน

รายงานการเงิน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการเงินกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

# รายงานการเงิน ดาวน์โหลด
1 รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม 2561 16
2 รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2560 17
3 รายงานงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2560 21
4 รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2560 23
5 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2560 22
6 รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2560 22
7 รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2560 30
8 รายงานงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2560 28
9 รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2560 27
10 รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2560 27
11 รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2560 26