รายงาน

รายงานการเงิน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการเงินกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

# รายงานการเงิน ดาวน์โหลด
1 รายละเอียดบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองเดือน ก.ย. 66 119
2 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2566 107
3 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 172
4 รายละเอียดบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองเดือน ก.ย. 65 233
5 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2565 314
6 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 185
7 รายละเอียดบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองเดือน ก.ย. 64 4573
8 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2564 1563
9 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2046
10 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3879