รายงาน

รายงานการเงิน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการเงินกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

# รายงานการเงิน ดาวน์โหลด
1 รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม 2561 21
2 รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2560 24
3 รายงานงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2560 26
4 รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2560 29
5 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2560 29
6 รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2560 28
7 รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2560 37
8 รายงานงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2560 34
9 รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2560 33
10 รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2560 32
11 รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2560 32