รายงาน

รายงานการเงิน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการเงินกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

# รายงานการเงิน ดาวน์โหลด
1 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2562 0
2 รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2562 0
3 รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2562 0
4 รายงานงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2562 0
5 รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2562 0
6 รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2562 0
7 รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2562 0
8 รายงานงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 0
9 รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม 2562 0
10 รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2561 0
11 รายงานงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2561 0
12 รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2561 0
13 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2561 60
14 รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2561 55
15 รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2561 57
16 รายงานงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2561 51
17 รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2561 53
18 รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2561 64
19 รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2561 59
20 รายงานงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 61
21 รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม 2561 142
22 รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2560 132
23 รายงานงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2560 144
24 รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2560 136
25 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2560 137
26 รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2560 135
27 รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2560 143
28 รายงานงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2560 130
29 รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2560 143
30 รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2560 150
31 รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2560 141