รายงาน

รายงานการเงิน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการเงินกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

# รายงานการเงิน ดาวน์โหลด
1 รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม 2561 23
2 รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2560 27
3 รายงานงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2560 30
4 รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2560 35
5 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2560 32
6 รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2560 31
7 รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2560 42
8 รายงานงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2560 40
9 รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2560 37
10 รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2560 36
11 รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2560 36