รายงาน

รายงานการประชุม ก.บ.ก.

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการประชุม ก.บ.ก.

# รายงานการประชุม ก.บ.ก. วันที่ประชุม ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 13 27 ธ.ค. 60 11
2 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 12 07 พ.ย. 60 9
3 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 11 21 ก.ย. 60 6
4 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 10 04 ก.ย. 60 6
5 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 9 07 ส.ค. 60 23
6 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 8 19 ก.ค. 60 18
7 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 1 25 ต.ค. 59 66
8 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 2 25 พ.ย. 59 39
9 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 3 27 ธ.ค. 59 51
10 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 4 19 มิ.ย. 57 48
11 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2559 - ครั้งที่ 4 01 ก.ค. 59 52
12 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2559 - ครั้งที่ 3 25 มี.ค. 59 81
13 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2559 - ครั้งที่ 2 03 มี.ค. 59 35
14 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2559 - ครั้งที่ 1 02 ก.พ. 59 81
15 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 6 18 พ.ย. 58 35
16 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 5 25 ก.ย. 58 54
17 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 4 07 ก.ย. 58 36
18 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 3 16 มิ.ย. 58 37
19 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 2 25 มี.ค. 58 44
20 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 1 17 ก.พ. 58 42
21 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 5 07 ส.ค. 57 53
22 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 3 28 เม.ย. 57 241
23 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 2 06 มี.ค. 57 320
24 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 1 24 ม.ค. 57 260
25 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 9 09 ธ.ค. 56 225
26 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 8 18 พ.ย. 56 249
27 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 7 02 ต.ค. 56 234
28 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 6 13 ก.ย. 56 246
29 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 5 15 ก.ค. 56 239
30 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 4 03 มิ.ย. 56 227
31 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 3 18 เม.ย. 56 236
32 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 2 07 มี.ค. 56 199