รายงาน

รายงานการประชุม ก.บ.ก.

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการประชุม ก.บ.ก.

# รายงานการประชุม ก.บ.ก. วันที่ประชุม ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 9 25 ก.ย. 62 8
2 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 8 29 ส.ค. 62 41
3 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 7 09 ส.ค. 62 21
4 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 6 02 ส.ค. 62 21
5 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 5 21 มิ.ย. 62 31
6 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 4 28 พ.ค. 62 52
7 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 3 30 เม.ย. 62 52
8 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 2 22 ก.พ. 62 29
9 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 1 14 ม.ค. 62 53
10 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 8 21 ธ.ค. 61 72
11 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 7 23 พ.ย. 61 88
12 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 6 26 ต.ค. 61 116
13 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 5 21 ก.ย. 61 115
14 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 7 07 มิ.ย. 60 76
15 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 6 11 พ.ค. 60 94
16 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 5 17 มี.ค. 60 78
17 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 4 06 ก.พ. 60 68
18 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 4 24 ส.ค. 61 77
19 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 3 04 ก.ค. 61 76
20 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 2 05 เม.ย. 61 81
21 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 1 20 ก.พ. 61 98
22 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 13 27 ธ.ค. 60 210
23 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 12 07 พ.ย. 60 137
24 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 11 21 ก.ย. 60 118
25 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 10 04 ก.ย. 60 120
26 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 9 07 ส.ค. 60 143
27 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 8 19 ก.ค. 60 134
28 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 1 25 ต.ค. 59 256
29 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 2 25 พ.ย. 59 215
30 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 3 27 ธ.ค. 59 226
31 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 4 19 มิ.ย. 57 161
32 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2559 - ครั้งที่ 4 01 ก.ค. 59 177
33 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2559 - ครั้งที่ 3 25 มี.ค. 59 229
34 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2559 - ครั้งที่ 2 03 มี.ค. 59 163
35 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2559 - ครั้งที่ 1 02 ก.พ. 59 253
36 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 6 18 พ.ย. 58 177
37 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 5 25 ก.ย. 58 198
38 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 4 07 ก.ย. 58 163
39 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 3 16 มิ.ย. 58 178
40 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 2 25 มี.ค. 58 206
41 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 1 17 ก.พ. 58 194
42 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 5 07 ส.ค. 57 179
43 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 3 28 เม.ย. 57 350
44 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 2 06 มี.ค. 57 441
45 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 1 24 ม.ค. 57 379
46 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 9 09 ธ.ค. 56 343
47 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 8 18 พ.ย. 56 376
48 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 7 02 ต.ค. 56 351
49 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 6 13 ก.ย. 56 381
50 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 5 15 ก.ค. 56 349
51 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 4 03 มิ.ย. 56 336
52 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 3 18 เม.ย. 56 357
53 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 2 07 มี.ค. 56 315