รายงาน

รายงานการประชุม ก.บ.ก.

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการประชุม ก.บ.ก.

# รายงานการประชุม ก.บ.ก. วันที่ประชุม ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2566 ครั้งที่ 1 21 มี.ค. 66 8
2 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2565 ครั้งที่ 4 27 ธ.ค. 65 38
3 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2565 ครั้งที่ 3 22 พ.ย. 65 83
4 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2565 ครั้งที่ 2 11 ก.ค. 65 430
5 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2565 - ครั้งที่ 1 24 ก.พ. 65 3369
6 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2564 - ครั้งที่ 8 23 ธ.ค. 64 5794
7 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2564 - ครั้งที่ 7 17 พ.ย. 64 2455
8 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2564 - ครั้งที่ 6 04 พ.ย. 64 3145
9 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2564 - ครั้งที่ 5 09 ก.ย. 64 5192
10 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2564 - ครั้งที่ 4 18 ส.ค. 64 6241
11 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2564 - ครั้งที่ 3 14 ก.ค. 64 3329
12 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2564 - ครั้งที่ 2 31 พ.ค. 64 3829
13 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2564 - ครั้งที่ 1 22 มี.ค. 64 5585
14 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2563 - ครั้งที่ 7 22 ธ.ค. 63 4041
15 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2563 - ครั้งที่ 6 27 ต.ค. 63 3283
16 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2563 - ครั้งที่ 5 11 ก.ย. 63 6826
17 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2563 - ครั้งที่ 4 20 ส.ค. 63 5381
18 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2563 - ครั้งที่ 3 23 มิ.ย. 63 5243
19 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2563 - ครั้งที่ 2 21 พ.ค. 63 3050
20 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2563 - ครั้งที่ 1 10 มี.ค. 63 4125
21 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 10 20 ธ.ค. 62 4507
22 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 9 25 ก.ย. 62 4414
23 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 8 29 ส.ค. 62 3648
24 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 7 09 ส.ค. 62 3754
25 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 6 02 ส.ค. 62 4081
26 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 5 21 มิ.ย. 62 3986
27 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 4 28 พ.ค. 62 4357
28 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 3 30 เม.ย. 62 3771
29 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 2 22 ก.พ. 62 5106
30 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 1 14 ม.ค. 62 3560
31 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 8 21 ธ.ค. 61 4741
32 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 7 23 พ.ย. 61 4773
33 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 6 26 ต.ค. 61 3289
34 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 5 21 ก.ย. 61 4732
35 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 7 07 มิ.ย. 60 4073
36 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 6 11 พ.ค. 60 3618
37 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 5 17 มี.ค. 60 6220
38 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 4 06 ก.พ. 60 5658
39 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 4 24 ส.ค. 61 5967
40 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 3 04 ก.ค. 61 5086
41 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 2 05 เม.ย. 61 3567
42 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 1 20 ก.พ. 61 4881
43 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 13 27 ธ.ค. 60 6491
44 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 12 07 พ.ย. 60 4074
45 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 11 21 ก.ย. 60 3502
46 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 10 04 ก.ย. 60 4528
47 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 9 07 ส.ค. 60 1495
48 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 8 19 ก.ค. 60 3455
49 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 1 25 ต.ค. 59 5999
50 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 2 25 พ.ย. 59 3304
51 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 3 27 ธ.ค. 59 3385
52 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 4 19 มิ.ย. 57 4077
53 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2559 - ครั้งที่ 4 01 ก.ค. 59 2958
54 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2559 - ครั้งที่ 3 25 มี.ค. 59 4200
55 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2559 - ครั้งที่ 2 03 มี.ค. 59 5795
56 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2559 - ครั้งที่ 1 02 ก.พ. 59 3838
57 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 6 18 พ.ย. 58 4649
58 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 5 25 ก.ย. 58 5281
59 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 4 07 ก.ย. 58 4653
60 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 3 16 มิ.ย. 58 5283
61 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 2 25 มี.ค. 58 4739
62 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 1 17 ก.พ. 58 3924
63 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 5 07 ส.ค. 57 3118
64 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 3 28 เม.ย. 57 1115
65 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 2 06 มี.ค. 57 2041
66 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 1 24 ม.ค. 57 3098
67 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 9 09 ธ.ค. 56 1592
68 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 8 18 พ.ย. 56 3003
69 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 7 02 ต.ค. 56 1467
70 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 6 13 ก.ย. 56 3201
71 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 5 15 ก.ค. 56 1127
72 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 4 03 มิ.ย. 56 3413
73 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 3 18 เม.ย. 56 2967
74 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 2 07 มี.ค. 56 3873