รายงาน

รายงานการประชุม ก.บ.ก.

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการประชุม ก.บ.ก.

# รายงานการประชุม ก.บ.ก. วันที่ประชุม ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2564 - ครั้งที่ 8 23 ธ.ค. 64 15
2 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2564 - ครั้งที่ 7 17 พ.ย. 64 57
3 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2564 - ครั้งที่ 6 04 พ.ย. 64 72
4 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2564 - ครั้งที่ 5 09 ก.ย. 64 279
5 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2564 - ครั้งที่ 4 18 ส.ค. 64 389
6 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2564 - ครั้งที่ 3 14 ก.ค. 64 222
7 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2564 - ครั้งที่ 2 31 พ.ค. 64 179
8 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2564 - ครั้งที่ 1 22 มี.ค. 64 168
9 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2563 - ครั้งที่ 7 22 ธ.ค. 63 323
10 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2563 - ครั้งที่ 6 27 ต.ค. 63 342
11 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2563 - ครั้งที่ 5 11 ก.ย. 63 223
12 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2563 - ครั้งที่ 4 20 ส.ค. 63 287
13 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2563 - ครั้งที่ 3 23 มิ.ย. 63 419
14 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2563 - ครั้งที่ 2 21 พ.ค. 63 322
15 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2563 - ครั้งที่ 1 10 มี.ค. 63 475
16 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 10 20 ธ.ค. 62 396
17 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 9 25 ก.ย. 62 494
18 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 8 29 ส.ค. 62 496
19 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 7 09 ส.ค. 62 472
20 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 6 02 ส.ค. 62 373
21 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 5 21 มิ.ย. 62 484
22 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 4 28 พ.ค. 62 475
23 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 3 30 เม.ย. 62 419
24 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 2 22 ก.พ. 62 436
25 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 1 14 ม.ค. 62 457
26 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 8 21 ธ.ค. 61 560
27 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 7 23 พ.ย. 61 618
28 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 6 26 ต.ค. 61 436
29 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 5 21 ก.ย. 61 526
30 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 7 07 มิ.ย. 60 318
31 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 6 11 พ.ค. 60 456
32 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 5 17 มี.ค. 60 581
33 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 4 06 ก.พ. 60 424
34 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 4 24 ส.ค. 61 568
35 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 3 04 ก.ค. 61 535
36 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 2 05 เม.ย. 61 497
37 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 1 20 ก.พ. 61 576
38 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 13 27 ธ.ค. 60 704
39 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 12 07 พ.ย. 60 650
40 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 11 21 ก.ย. 60 477
41 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 10 04 ก.ย. 60 499
42 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 9 07 ส.ค. 60 456
43 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 8 19 ก.ค. 60 439
44 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 1 25 ต.ค. 59 974
45 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 2 25 พ.ย. 59 699
46 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 3 27 ธ.ค. 59 433
47 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 4 19 มิ.ย. 57 580
48 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2559 - ครั้งที่ 4 01 ก.ค. 59 412
49 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2559 - ครั้งที่ 3 25 มี.ค. 59 628
50 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2559 - ครั้งที่ 2 03 มี.ค. 59 716
51 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2559 - ครั้งที่ 1 02 ก.พ. 59 691
52 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 6 18 พ.ย. 58 651
53 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 5 25 ก.ย. 58 681
54 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 4 07 ก.ย. 58 623
55 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 3 16 มิ.ย. 58 665
56 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 2 25 มี.ค. 58 615
57 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 1 17 ก.พ. 58 728
58 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 5 07 ส.ค. 57 527
59 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 3 28 เม.ย. 57 524
60 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 2 06 มี.ค. 57 626
61 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 1 24 ม.ค. 57 657
62 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 9 09 ธ.ค. 56 476
63 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 8 18 พ.ย. 56 567
64 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 7 02 ต.ค. 56 549
65 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 6 13 ก.ย. 56 708
66 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 5 15 ก.ค. 56 470
67 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 4 03 มิ.ย. 56 579
68 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 3 18 เม.ย. 56 555
69 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 2 07 มี.ค. 56 543