รายงาน

รายงานการประชุม ก.บ.ก.

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการประชุม ก.บ.ก.

# รายงานการประชุม ก.บ.ก. วันที่ประชุม ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2563 - ครั้งที่ 1 10 มี.ค. 63 114
2 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 10 20 ธ.ค. 62 9
3 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 9 25 ก.ย. 62 30
4 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 8 29 ส.ค. 62 58
5 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 7 09 ส.ค. 62 99
6 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 6 02 ส.ค. 62 52
7 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 5 21 มิ.ย. 62 50
8 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 4 28 พ.ค. 62 100
9 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 3 30 เม.ย. 62 80
10 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 2 22 ก.พ. 62 54
11 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 1 14 ม.ค. 62 73
12 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 8 21 ธ.ค. 61 95
13 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 7 23 พ.ย. 61 133
14 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 6 26 ต.ค. 61 148
15 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 5 21 ก.ย. 61 134
16 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 7 07 มิ.ย. 60 103
17 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 6 11 พ.ค. 60 142
18 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 5 17 มี.ค. 60 104
19 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 4 06 ก.พ. 60 114
20 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 4 24 ส.ค. 61 125
21 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 3 04 ก.ค. 61 104
22 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 2 05 เม.ย. 61 136
23 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 1 20 ก.พ. 61 150
24 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 13 27 ธ.ค. 60 248
25 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 12 07 พ.ย. 60 173
26 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 11 21 ก.ย. 60 158
27 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 10 04 ก.ย. 60 148
28 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 9 07 ส.ค. 60 214
29 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 8 19 ก.ค. 60 157
30 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 1 25 ต.ค. 59 302
31 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 2 25 พ.ย. 59 275
32 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 3 27 ธ.ค. 59 247
33 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 4 19 มิ.ย. 57 220
34 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2559 - ครั้งที่ 4 01 ก.ค. 59 200
35 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2559 - ครั้งที่ 3 25 มี.ค. 59 263
36 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2559 - ครั้งที่ 2 03 มี.ค. 59 190
37 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2559 - ครั้งที่ 1 02 ก.พ. 59 320
38 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 6 18 พ.ย. 58 203
39 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 5 25 ก.ย. 58 216
40 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 4 07 ก.ย. 58 184
41 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 3 16 มิ.ย. 58 189
42 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 2 25 มี.ค. 58 255
43 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 1 17 ก.พ. 58 232
44 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 5 07 ส.ค. 57 202
45 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 3 28 เม.ย. 57 362
46 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 2 06 มี.ค. 57 451
47 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 1 24 ม.ค. 57 389
48 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 9 09 ธ.ค. 56 366
49 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 8 18 พ.ย. 56 386
50 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 7 02 ต.ค. 56 367
51 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 6 13 ก.ย. 56 399
52 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 5 15 ก.ค. 56 365
53 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 4 03 มิ.ย. 56 345
54 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 3 18 เม.ย. 56 376
55 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 2 07 มี.ค. 56 331