รายงาน

รายงานการประชุม ก.บ.ก.

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการประชุม ก.บ.ก.

# รายงานการประชุม ก.บ.ก. วันที่ประชุม ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2563 - ครั้งที่ 5 11 ก.ย. 63 0
2 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2563 - ครั้งที่ 4 20 ส.ค. 63 6
3 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2563 - ครั้งที่ 3 23 มิ.ย. 63 24
4 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2563 - ครั้งที่ 2 21 พ.ค. 63 33
5 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2563 - ครั้งที่ 1 10 มี.ค. 63 147
6 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 10 20 ธ.ค. 62 18
7 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 9 25 ก.ย. 62 43
8 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 8 29 ส.ค. 62 78
9 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 7 09 ส.ค. 62 134
10 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 6 02 ส.ค. 62 68
11 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 5 21 มิ.ย. 62 58
12 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 4 28 พ.ค. 62 121
13 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 3 30 เม.ย. 62 99
14 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 2 22 ก.พ. 62 63
15 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2562 - ครั้งที่ 1 14 ม.ค. 62 83
16 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 8 21 ธ.ค. 61 118
17 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 7 23 พ.ย. 61 170
18 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 6 26 ต.ค. 61 163
19 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 5 21 ก.ย. 61 149
20 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 7 07 มิ.ย. 60 122
21 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 6 11 พ.ค. 60 169
22 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 5 17 มี.ค. 60 119
23 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 4 06 ก.พ. 60 129
24 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 4 24 ส.ค. 61 144
25 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 3 04 ก.ค. 61 117
26 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 2 05 เม.ย. 61 168
27 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2561 - ครั้งที่ 1 20 ก.พ. 61 166
28 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 13 27 ธ.ค. 60 270
29 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 12 07 พ.ย. 60 189
30 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 11 21 ก.ย. 60 169
31 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 10 04 ก.ย. 60 169
32 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 9 07 ส.ค. 60 252
33 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 8 19 ก.ค. 60 172
34 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 1 25 ต.ค. 59 331
35 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 2 25 พ.ย. 59 323
36 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2560 - ครั้งที่ 3 27 ธ.ค. 59 248
37 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 4 19 มิ.ย. 57 251
38 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2559 - ครั้งที่ 4 01 ก.ค. 59 220
39 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2559 - ครั้งที่ 3 25 มี.ค. 59 283
40 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2559 - ครั้งที่ 2 03 มี.ค. 59 207
41 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2559 - ครั้งที่ 1 02 ก.พ. 59 347
42 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 6 18 พ.ย. 58 225
43 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 5 25 ก.ย. 58 227
44 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 4 07 ก.ย. 58 200
45 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 3 16 มิ.ย. 58 199
46 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 2 25 มี.ค. 58 280
47 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2558 - ครั้งที่ 1 17 ก.พ. 58 257
48 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 5 07 ส.ค. 57 222
49 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 3 28 เม.ย. 57 366
50 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 2 06 มี.ค. 57 454
51 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2557 - ครั้งที่ 1 24 ม.ค. 57 395
52 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 9 09 ธ.ค. 56 370
53 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 8 18 พ.ย. 56 391
54 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 7 02 ต.ค. 56 371
55 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 6 13 ก.ย. 56 403
56 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 5 15 ก.ค. 56 366
57 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 4 03 มิ.ย. 56 351
58 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 3 18 เม.ย. 56 378
59 รายงานการประชุม ก.บ.ก. 2556 - ครั้งที่ 2 07 มี.ค. 56 334