ข่าวกิจกรรม

การอบรมสัมมนา รู้เขา รู้เรา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

Image

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนา รู้เขา รู้เรา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จำนวน 150 คน โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์ทรงฤทธิ์ โพนเงิน อาจารย์พิเศษ โครงการอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์รีสอร์ท ถนนบายพาส ปักธงชัย-โชคชัย ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา