ข่าวกิจกรรม

การประชุมเตรียมความพร้อมการเสนอขอรับการสนับสนุนของคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

Image

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเสนอขอรับการสนับสนุนของคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ผ่านระบบ Webex วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียดเพิ่มเติม ตามหัวข้อในเว็บไซต์ รายงานการประชุม ก.ร.อ.)