ข่าวกิจกรรม

ประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 1 และอีสานล่าง 2 โดยคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัด

Image

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 1 และอีสานล่าง 2 โดยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัด เพื่อประสานความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ ซึ่งผนวกกำลังในการผลักดันโครงการท่าเรือบก (Korat Dry Port) และขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจอีสานล่าง โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 8 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดอีสานล่าง ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาบรรยายสรุปร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ผู้แทนคลังเขต 3 นครราชสีมา รายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ผู้จัดการศุนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดทั้ง 2 กลุ่ม ประธานหอการค้าจังหวัด 8 จังหวัด คณะกรรมการกรอ.ของกลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 1 รวมทั้งประธานเจ้าของและตัวแทนเดินเรือกรุงเทพฯ มาให้ข้อเสนอแนะในการจัดตั้งท่าเรือบกอีกด้วย