ปฏิทินกิจกรรม

  • 26 มี.ค. 61    ศึกษาดูงาน สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบัง          สถานที่ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบัง กทม.
  • 21 ก.พ. 61    การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2561          สถานที่ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา