ปฏิทินกิจกรรม

  • 11 ธ.ค. 62    คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พ.ศ. 2563 วุฒิสภา          สถานที่ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย)
  • 08 ธ.ค. 62    คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ 2563 สภาผู้แทนราษฎร          สถานที่ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย)
  • 30 พ.ย. 62    ชี้แจงคณะกรรมมาธิการฯ 2563 (สภาผู้แทนราษฎร)          สถานที่ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย)
  • 18 มิ.ย. 61    โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนั          สถานที่ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมวีวัน โฮเทล โคราช อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
  • 14 มิ.ย. 61    กำหนดประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่ 3/2561          สถานที่ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
  • 26 มี.ค. 61    ศึกษาดูงาน สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบัง          สถานที่ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบัง กทม.
  • 21 ก.พ. 61    การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2561          สถานที่ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา