ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ ร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1


Image

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1 โดยช่วงเช้ารับฟังการบรรยาย โดยอาจารย์ทรงฤทธิ์ โพนเงิน หัวข้อ “อีสานกับรถไฟความเร็วสูงและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียน” และช่วงบ่ายประชุมคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี่ โคราช

หมายเหตุ!