ข่าวประชาสัมพันธ์

การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


Image

กำหนดการที่จะเข้าชี้แจงงบฯ 2564 ทั้ง 3 คณะ *หมายเหตุ กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลากลุ่มจังหวัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

หมายเหตุ!