ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุมเพื่อชี้แจงความคืบหน้างบปี 63 และเตรียมความพร้อมชี้แจง (ขั้นสำนักงบประมาณ)


Image

กลุ่มจังหวัดกำหนดจัดประชุมเพื่อชี้แจงความคืบหน้างบปี 63 และเตรียมความพร้อมชี้แจง (ขั้นสำนักงบประมาณ) ในวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ!