จัดการเอกสาร กลุ่มจังหวัด

ระบบเอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ เอกสาร จังหวัด วันที่ส่ง การจัดการ
1 แบบพอร์มโครงการ นครราชสีมา 26 มิ.ย. 57   
2 แบบฟอร์ม สุรินทร์ 15 มิ.ย. 57   
3 งานแสดงสินค้า อุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัด บุรีรัมย์ 12 มิ.ย. 57   
4 ข่าวประชาสัมพันธ์งานประชุม ชัยภูมิ 12 มิ.ย. 57   
เอกสารกลุ่มจังหวัด

เอกสารกลุ่มจังหวัด
ลำดับ เอกสาร วันที่ส่ง การจัดการ
1 แบบพอร์มโครงการ 26 มิ.ย. 57   
2 แบบฟอร์ม 15 มิ.ย. 57   
3 งานแสดงสินค้า อุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัด 12 มิ.ย. 57   
4 ข่าวประชาสัมพันธ์งานประชุม 12 มิ.ย. 57